ရာသီဥတုအချိန်အခါ နေရာဒေသပေါ် မူတည်၍ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု