Day Care Center

(1). Day Care

မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်း (ရန်ကုန်) ရုံးခန်းတွင် Day Care For Autism (အခမဲ့) ကိုဖွင့်လှစ် ထားပါသည်။

ကျောင်းချိန်မှာ –

အချိန် – နံနက် ( ၁၀: ၀၀ မှ ၁၂ : ၀၀ ထိ )၊ နေ့လည်( ၁ : ၀၀ မှ ၃ : ၀၀ ထိ )

နေ့ရက် – တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး ၊ သောကြာ ( အပတ်စဉ် )

အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးများသာ လက်ခံပေးပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် –

အမှတ် (1000 – A) မာလာနွယ်လမ်း၊

ဗမာအေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။


Physio Therapy


Training For MAA Day Care Teachers