ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ ၂.၄.၂၀၂၃ အတွက် တင်ပြမှုအစီအစဉ် (၂၆) အိမ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း