ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ ၂.၄.၂၀၂၃ အတွက် တင်ပြမှုအစီအစဉ် (၂၅) မိသားစုစီးပွါးရေးတွင်ကူညီပေးခြင်း