မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည့် Asean Autism Network က အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးထံ ပေးပို့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ။