7.10.2018 နေ့တွင် DAW AMY AYE AYE THAN – CHILDCARE CONSULTANT (AUSTRALIA) မှ MAA DAYCARE ဆရာ ဆရာမများအား ကလေးသင်ကြားမှုနည်းစံနစ်တစ်ခုဖြစ်သော MONTESSORI METHOD ကိုသင်ကြားပို့ချပေးခြင်း