20.8.2023 နေ့ Best Western Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများ အဖွဲ့ချုပ်  (Myanmar Federation of Persons with Intellectual Disabilities – MFPID) အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ (MFPID အလုပ်အမှုဆောင် (၁၅) ဦး)