20.8.2023 နေ့ Best Western Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများ အဖွဲ့ချုပ် (Myanmar Federation of Persons with Intellectual Disabilities – MFPID) အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ (ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စာရင်းနှင့် မဲပေးသူ စည်းကမ်းချက်များ)