20.8.2023 နေ့ Best Western Hotel  တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများ အဖွဲ့ချုပ် (Myanmar Federation of Persons with Intellectual Disabilities – MFPID) အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ (ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ)