18.12.2018 နေ့တွင် DR TREVOR &MS HELEN GEDDES တို့၏ MOVEAHEAD SOFTWARE WORKSHOP ကိုမြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်းမှဉီးဆောင်စီစဉ်၍ NEWLIFE FOUNDATION ခန်းမတွင်ပြုလုပ်ခြင်း။