မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်း၏ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် လှုပ်ရှားမှု