30.9.2018 မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်းမှ စီစဉ်ပြုလုပ်သော CHIEF PHYSIOTHERAPIST & OCCUPATIONAL THERAPIST ဒေါ်ယမင်းအေး၏ HANDWRITING & OCCUPATIONAL THERAPY WORKSHOP