၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မသန်စွမ်း အပါအဝင် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူများ မဲပေးရန် အစီအစဉ်