၂၀၂၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အော်တစ်ဇင် အပါအဝင် ဉာဏ်ရည် မသန်စွမ်းသူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ မဲပေးနိုင်ရေး အတွက် အသိပေးခြင်း