မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်း နောက်ထပ် (၅) နှစ်အတွက် မဟာဗျူဟာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို အထူးပညာရေးကျောင်းများမှ ကျောင်းအုပ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပါမောက္ခ ဆရာဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်းမှ အမှုဆောင်များသည် မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း မြေညီထပ် ခန်းမတွင် (၁၅.၂.၂၀၂၀) နေ့ နံနက် (၁ဝးဝဝ)နာရီ မှ ညနေ (၅:ဝဝ)နာရီ အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြခြင်း။

မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်း နောက်ထပ် (၅) နှစ်အတွက် မဟာဗျူဟာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို အထူးပညာရေးကျောင်းများမှ ကျောင်းအုပ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပါမောက္ခ ဆရာဝန်ကြီးများ၊
မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်းမှ အမှုဆောင်များသည် မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း မြေညီထပ် ခန်းမတွင် (၁၅.၂.၂၀၂၀) နေ့ နံနက် (၁၀:ဝဝ)နာရီ မှ ညနေ (၅:ဝဝ)နာရီ အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။