စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန်နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနိုင်ရန်၊မိသားစုနှင့်အခြားသူများကို ဆက်လက်မျှဝေပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီးIFES Myanmar မှဝေမျှထားသော မသေချာမရေရာသောအချိန်များတွင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မည့် စိတ်ဖိစီးမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်းသင်တန်းကို online မှ zoom application ဖြင့် အချိန် (2) နာရီခန့် ပြန်လည်ဝေမျှ သင်တန်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။သင်တန်း တကြိမ်လျှင် (10)ဦး သတ်မှတ်ထားပါသည်။စိတ်ပါဝင်စားသူများ အော်တစ်ဇင်အသင်း ရုံးဖုန်း (09760842104) သို့ စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။သင်တန်းပေးမည့်ရက်ကို စာရင်းပေးသွင်းချိန်တွင် ပြန်လည် အကြောင်းပြန်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။