အစားအစာအမျိုးမျိုး၊ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုခန်းတွင်ရှိသော ပစ္စည်းများ၏ ဝေါဟာရများ၊ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်းများနှင့် အစားအစာပြုလုပ်ရာတွင် လက်တွေ့ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြသော Youth Club (MAA) အဖွဲ့ဝင် လူငယ်များ (၂)